Kvalitets och Processkontroll

2 160 zoomed gama meistras-edit

TRUKSTA VERTIMO When aiming at top quality, there can be no insignificant ‘details’ or trade-offs. To create Your perfect window, we guarantee that every detail—even the tiniest one—conforms to the strictest quality requirements, and every operation is performed with the highest precision. Langų Gama Ltd implements especially strict quality control in every process of production.

  • Kvalitetshanteringssystemet hos Langų Gama Ltd uppfyller LST standarder.

 

  • Vi har också utvecklat och implementerat ytterligare interna kvalitéstandarder som garanterar omfattande kvalitetskontroll—mer än vad som krävs enligt internationella normer.

 

  • Vi använder endast organiskt trä som vuxit i trädfarmar som följer och implementerat principer gällande hållbar utveckling.

 

  • Vi använder fixturer tillverkade av kända tyska tillverkare—aluminiumprofiler från Gutman, Roto Hardware, packningar från Schlegel Q-Lon, fönsterhandtag från Hoppe—och glas från franska tillverkaren Saint-Gobain.

 

  • Vi använder också nordiska lackbeläggningsmetoder som säkerställer utmärkt motstånd mot svåra klimatförhållanden.

 

  • Utöver det så erbjuder vi innovativa strukturella och teknologiska lösningar.

 

  • Alla tillverkningsprocesser uppfyller de miljökrav som ställs av EU. Vi använder inga substanser som är skadliga för miljön eller hälsan på arbetsplatsen, och försäkrar oss om att återvinna alla eventuella restprodukter från produktionsprocessen.

 

  • Slutligen tillhandahåller vi serviceutbildning för våra anställda och ordnar regelbundet träningssessioner. Våra experter och specialister besitter förstklassiga internationella certifikat.