Socialt Ansvar

222 164 gama meistrai

Langų Gama Ltd ägnar särskild uppmärksamhet åt sina anställdas säkerhet. Företaget har implementerat certifierade EU-standarder för arbetssäkerhet och hälsovårdssystemet. En vänlig och samarbetande arbetsmiljö hjälper inte bara till att uppnå bra affärsresultat, utan bidrar också till att större förändringar når hela samhället. Vi tror att man bör börja med sig själva—sin familj och arbetsplats. Vi har etablerat en tolerant atmosfär som främjar yrkesutveckling och vi uppmuntrar och tränar nybörjare på marknaden. Företaget stöder aktivt idén om att integrera de med begränsad kapacitet för arbete in i samhället. Vi arbetar tillsammans och uppmuntrar funktionshindrade att tro på deras egen förmåga. Miljön som vi lever i och som kommer att ärvas vidare till våra barn är viktig för oss. Genom att ta hand om vår vackra, bekväma och hälsosamma hemmiljö, tappar vi inte fokus från vårt större hem—moder jord. Vi använder moderna och rena teknologier, vi applicerar miljövänliga tillverkningsprocesser och vi är hänsynsfulla vid behandlingen av industriavfall. Företaget använder endast ekologiskt trä för produktion av fönster. Träet köps av leverantörer som följer principer för hållbar utveckling. Vi ser till att allt material som används för ramimpregnering och målning uppfyller de internationella normerna för ekologi. Vi använder inte formaldehyd eller blykarbonat, som medför hälsorisker. Våra utomordentligt varma fönster uppfyller den högsta energieffektivitetsklassen och kan anpassas för passiva hus. Högkvalitativt ekologiskt trä utgör grunden för våra produkter. Vi jobbar hela tiden utifrån ett hållbarhets perspektiv, där vi systematiskt strävar efter att minimera den ekologiska påverkan vi gör i vår omgivning och natur.