Extra Isolering

Dessa fönster har den tjockaste träramsprofilen. Bästa sortens skydd för värme och kyla med den bästa värmebesparingen.

Vi kan också erbjuda bågformiga fönster samt ytter- eller skjutdörrar av liknande design. Horisontella ytor täckta i aluminiumprofilkanaler är monterade för utvändigt skydd mot vatten och solljus. Glasenhetsstorlek: upp till 56mm.

Uw 0.89 W/m2*K**
Rw 35 dB**
Pane 2–3 glass unit
Warranty 5 years.*

* The warranty for window outdoor topping is provided subject to the type of wood and painting.

** Uw and Rw calculated for a window:

Measurements: height 1480 mm, width 1230 mm.
Type of opening: internal opening, right. 
Bindings: ROTO. Fastening: 7 fixing points in perimeter. 
Gaskets: SCHLEGEL foam. Sealing sets: 2.
Pane: glass unit, 4-22arg-4-22arg-4 (two glasses covered with selective openings filled with argon gas, differential frames are aluminium).

Material used:
Types of wood: tenon pine, non-tenon pine, meranti, larch, gumtree, oak, etc.
Painting: Teknos/Finland/
Aluminium profiles: Gutmann/Germany/
Bindings: Roto/Germany/G. U./Germany/
Glasses: Saint-Gobain/France/
Gaskets: Schlegel Q-Lon/Germany/
Handles: Hoppe Atlanta/Germany/
Printable version Download