Design

När du lagt din beställning för de produkter och tjänster du behöver ingår all erforderligt designarbete. Beroende på beställningens omfattning och lösningens utformniNär du lagt din beställning för de produkter och tjänster du behöver ingår all erforderligt designarbete. Beroende på beställningens omfattning och lösningens utformning kan våra tekniker vara behjälpliga med erforderliga mätningar och rekommendationer kring materialval.

För dig som vill ha en skräddarsydd produktlösning assisterar vi dig genom att skapa en datamodell för att visualisera slutprodukten. Dessa modeller skapas utifrån efterfrågade funktioner, egenskaper, materialval samt den budgetram som specificerats för projektet. Detta garanterar att lösningen kan nyttjas problemfritt under många år framöver.