Samfunnsansvar

222 164 gama meistrai

Langų gama UAB tar sikkerheten til sine medarbeidere på alvor. Vårt HMS-system er sertifisert og utarbeidet i henhold til EU-standarder. Godt arbeidsmiljø bidrar både til utmerkede driftsresultater og endringer i større skala som påvirker hele samfunnet. Vår filosofi er at hver av oss kan endre verdenen ved å starte med seg selv, sin familie, sin arbeidsplass. Vi er med på å skape et miljø som fremmer profesjonell utvikling, gir hjelp og veiledning til nye markedsaktører. Vi er også aktivt med på inkluderingstiltak for funksjonshemmede. Vi jobber sammen for at de mer sårbare medlemmer av samfunnet skal være trygge på seg selv. Vi bryr oss om miljøet som vi lever i og som våre barn kommer til å arve.
I vårt arbeid med å skape flotte, koselige og sunne hjem tar vi også hensyn til vårt felles hjem, naturen. Vi bruker moderne rene teknologier og miljøvennlige produksjonsmetoder og gjenvinner avfall. Til våre vinduer bruker vi kun økologisk trevirke produsert i henhold til krav til bærekraftig utvikling. Alle farger og impregneringsmidler som vi bruker tilfredsstiller internasjonale økologiske standarder og er fri for helseskadelige stoffer som formaldehyder og blykarbonater. Våre vinduer hjelper deg å holde på varmen, de er i den høyeste energiklassen og kan brukes til bygging av energibesparende passivhus. Økologisk trevirke av høyeste kvalitet er det viktigste elementet i vår vindusproduksjon så vi vet å sette pris på naturlige ressurser.